Uvodní stránkaOddíly TJZařízení TJZákladní informacePošlete nám Váš dotaz či zprávu  
 
Nepojmenovaný dokument
 
Nepojmenovaný dokument
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument Nepojmenovanýdokument
     
     
 
Od kdy se vlastně datuje založení tělovýchovné jednoty Bohemians Praha ?
 
Již v roce 1987 oslavovala TJ Bohemians výročí 100 let od svého založení. Oslavovala tehdy oprávněně, neboť součástí jednoty byl i tehdejší odbor ZRTV – v totalitní době pokračovatel Sokola Vinohrady. A založení Sokola se datuje rokem 1887.
Podruhé, již však méně okázale, se vzpomnělo 100 let založení o deset let později. V roce 1897 byl založen atletický oddíl (tehdy lehká atletika) a protože v roce 1997 již nebyl Sokol Vinohrady součástí TJ, dovršila jednota paradoxně podruhé výročí sto let od založení.

Doufejme, že se již podobná situace v historii jednoty opakovat nebude.

Pár slov o založení a počátcích činnosti Sokola Vinohrady.

27. února roku 1887 byl na valné hromadě za přítomnosti 36 budoucích členů založen Sokol Vinohrady. Prvním starostou byl zvolen Václav Špička. Sokolové zahájili svá cvičení v Měšťanské besedě, později v hostinci Plzeňka, až teprve v roce 1895 se nastěhovali do důstojného stánku – Národního domu na Vinohradech.

Koncem devatenáctého století se dostavili i první výrazné sportovní úspěchy. V roce 1897 vytvořil atlet Svoboda na závodech v Budapešti evropský rekord v hodu diskem (31,72 m), o pět let později ve stejné disciplině další atlet Sokola – Souček docílil na svoji dobu fantastický výkon 40,26 m.

To se však začali do Sokola připojovat i další sportovní odvětví.

Vznik nejstarších sportovních oddílů.

Jak je výše uvedeno atletický oddíl zahájil svoji činnost v roce 1897. První vynikající výkony diskařů již známe. Až o poznání později naši atletiku postupně proslavila řada známých sportovců.

V roce 1903 byl založen oddíl vzpírání (původně ČAK Vinohrady), který naší jednotě, našemu státu i celému světovému vzpírání dal mnoho vynikajících sportovců.

Jak přišli fotbalisté ke klokanovi ve znaku a názvu Bohemians.

O dva roky později, v roce 1905 byl do Českého fotbalového svazu přijat tehdejší vršovický sportovní kroužek Kotva. Od tohoto data se zaznamenává založení fotbalového klubu AFK Vršovice – později Bohemians.
Proč máte klokana ve znaku? To je častá otázka na členy Bohemky.
Stalo se to v roce 1927. Fotbalisté AFK Vršovice, místo původně zamýšleného reprezentačního výběru, odcestovali na dlouhý zájezd do Austrálie. Pro snazší výslovnost jim byl svazem propůjčen název BOHEMIANS (tj.Češi). Cestovalo se lodí a zájezd trval 4 měsíce. Po úspěšném vystoupení na tomto turné, kde sehráli 20 utkání, jim byl tento název ponechán. Vršovičtí si tehdy přivezli i dar od pořadatelů z Brisbane – dvě živá mláďata klokanů. Obě zvířata byla po návratu darována pražské ZOO a klokan se stal klubovým symbolem. Od té doby je tento symbol spojován s našimi fotbalisty a následně i dalšími oddíly a proto jsme v myslích i ústech všech příznivců sportu nazýváni „klokany“.

Sokolové staví v Riegrových sadech a vznikají další oddíly.

Je třeba připomenout, že nadšení sokolové se v roce 1924 stali majiteli pozemku v Riegrových sadech, kde vznikla v roce 1933 první tělocvična. Následně došlo ke směně pozemků v téže lokalitě a v roce 1937 byl položen základní kámen k novému stánku – areálu a tělocvičně Sokola Královské Vinohrady. Stavba byla dokončena v roce 1941, ale místo slavnostního zahájení byla zabrána nacistickými oddíly SS.

Do období začátku první světové války se datuje vznik dalších odvětví – házená, zápas a lední hokej. Zápasníci byli součástí tehdejší „těžké atletiky“, kde se provozovalo i vzpírání. Zajímavé je jistě i to, že ve Vršovicích se hrál „ hockey na ledě a na zemi“. Začínalo se s jakýmsi bandy-hokejem na ledě, až mnohem později se přešlo na současnou podobu ledního hokeje.

Nejvýraznější úspěch před obdobím druhé světové války zaznamenal gymnasta Alois Hudec. Po titulu mistra světa v roce 1931 v Paříži získal dokonce v roce 1936 zlatou olympijskou medaili ve cvičení na kruzích na OH v Berlíně. A na téže olympiádě další závodnice z Vinohradského sokola – A. Hřebřinová, V.Foltová a M.Široká získali stříbrné medaile jako členky gymnastického družstva.

V období po první světové válce vznikají další oddíly, které dnes v Bohemians provozují svoji činnost.

Byli to zejména veslaři– ti v roce 1923 založili původní VK Libeň s loděnicí na Libeňském ostrově, kde sídlili až do roku 1968. Poté se usídlili v Podolí, kde byla postavena nová loděnice, která byla dokončena v roce 1986.

Šermířský oddíl byl založen v Sokole Královské Vinohrady v roce 1927. Po putování různými kluby za války, z důvodu pozastavení činnosti Sokola, se do Riegrových sadů vrátili. Jsou součástí jednoty dodnes.

V roce 1928 byl založen tenisový oddíl v areálu ve Strašnicích na Hagiboru. I mezi odchovanci našeho tenisu najdeme jména předních a ve své době špičkových hráčů.

Činnost jednoty po druhé světové válce.

Ihned po osvobození, po nutných úpravách je 23. června 1946 slavnostně otevřena tělocvična na Vinohradech, včetně nového bazénu – v té době největší sportovní objekt v Evropě.

V prvních poválečných letech vzniká řada nových oddílů : v roce 1946 oddíl plavání a oddíl basketbalu oba se sídlem ve vinohradské sokolovně. Tamtéž také vzniká v roce 1948 samostatný oddíl sportovní gymnastiky a v roce 1949 je založen odbor turistiky.

Mimoto byly v letech 1949 – 1960 součástí jednoty i oddíly, které v současné době v Bohemians činnost neprovozují - cyklistika , judo, box, boby a saně, kuželky, stolní tenis, vodní pólo, jachting, krasobruslení, lukostřelba, ragby, vodní lyžování a jezdecký oddíl vlastnící devět koní. Do roku 1966 působila v jednotě i nesportovní zájmová činnost – loutkářství.

V letech 1948 – 1949 došlo k tehdejšímu aktu „sjednocení tělovýchovy“ a sjednocené jednoty přešly pod své patronátní závody. Naše jednota tak byla podle svého patrona přejmenována na ČKD Stalingrad, následně DSO Spartak Stalingrad a až později Bohemians ČKD Praha. Součástí se stal i fotbalový klub. Sokol byl přejmenován na odbor ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova). Nastala doba pravidelných účastí na Spartakiádách či v prvomájových průvodech. Přesto se na Vinohradech ani v ostatních lokalitách jednoty sportovní život nezastavil, rostla členská základna, zejména v řadách mládeže.

Nové oddíly, Klokánek a návrat k názvu Bohemians .

Podle prostorových možností vznikají v TJ nové oddíly – v roce 1951 lyžování se sídlem na chatě Klášterce v Krkonoších, v témže roceoddíl pozemního hokeje. Následovaly oddíly kanoistiky v roce 1954, moderní gymnastiky a vodního slalomu v roce 1962.

Vedení jednoty se intenzivně zaměřuje na investiční výstavbu. Po přestavbě a modernizaci vinohradské sokolovny, dochází k nové výstavbě letního tábora v Ledči nad Sázavou, stavbě loděnice v Praze 4-Podolí a výstavbě haly pro gymnastické oddíly ve Slovenské ulici. Následně je také zahájena výstavba areálu a sportovní haly na Hagiboru.

Výrazným a později v celé republice známým se stal odbor Klokánek, založený v roce 1972. Moderní systém všestranného zaměření mládeže na seznámení se širokou škálou sportovních odvětví, spojený s plaváním a výukou jazyků, zaujal značné množství rodičů i dětí. V osmdesátých letech čítala členská základna tohoto odboru téměř 1000 členů. Bohužel, po navrácení vinohradské sokolovny zpět Sokolu Královské Vinohrady v roce 1991 musela být činnost tohoto odboru z prostorových důvodů ukončena.

Na konferenci jednoty v roce 1990 je zpět přijat tradiční název TJ Bohemians Praha.

Devadesátá léta - sokolská restituce a rozchod s fotbalem.

V roce 1990 vyšel zákon o sokolských restitucích. Bývalí členové Sokola Královské Vinohrady nárokovali u naší TJ Bohemians Praha navrácení areálu v Riegrových sadech. TJ Bohemians, na rozdíl od řady jiných jednot, akceptovala tento požadavek a po nezbytných administrativních úkonech, se sídlo jednoty stěhuje do areálu na Hagiboru. Řada našich oddílů tak přichází o domácí prostředí. Na Vinohradech zůstávají v pronájmu pouze házená a plavání.

Změny ve společnosti po roce 1989 se mimo jiné nepříznivě odrážejí i ve financování tělovýchovy a sportu. Na druhé straně rostou ekonomické nároky některých sportovních odvětví – zejména fotbalu. Tělovýchovná jednota již není schopna plně pokrývat finanční potřeby fotbalového oddílu a tak v roce 1993 dochází k jeho osamostatnění a transformaci do společnosti s ručením omezeným.

V letech 1989 až 1992 vznikají v jednotě nové oddíly: volejbal (ten v jednotě působil již v letech 1958 - 1967) , oddíl softbalu, sportovní akrobacie a futsal. Až v roce 1998 je založen zatím poslední z nových oddílů - florbal.

Závěr.

Tolik stručně z historie tělovýchovné jednoty Bohemians Praha.. Čerpali jsme z dostupných materiálů ale nevylučujeme drobné chyby v letopočtech či některém názvosloví. Přivítáme proto případné připomínky k potřebným opravám. Děkujeme.

V Praze 1.12.2001.

Za kolektiv zpracovatelů : Richard Šach, generální sekretář TJ
 
 
 
 
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
Nepojmenovaný dokument
 
 
Untitled Document
19. srpna 2019, 20:17:58
Nepojmenovanýdokument
  TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA BOHEMIANS PRAHA  
  děkuje HLAVNÍMU MĚSTU PRAHA a MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10  
   
  ZA POSKYTOVANÉ GRANTY A PŘÍSPĚVKY  
  na jednotlivé programy pro podporu činnosti mládeže a na provoz tělovýchovných zařízení.  
 
Untitled Document
David Děták © 2007
Untitled Document
bohemianstj@bohemianstj.cz